Przejdź do treści

Zielony wodór

Zielony wodór to odpowiedź naukowców i inżynierów na najważniejsze wyzwania związane ze środowiskiem, społeczeństwem, energetyką i technologii.

Energia to kluczowy element nowoczesnego społeczeństwa – jest obecna w każdym aspekcie naszego życia. Umożliwia przechowywanie i podgrzewanie żywności, życie po zmroku, transport materiałów, wszystkie procesy produkcyjne oraz budowanie większych i doskonalszych budowli i urządzeń. Energetyka dosłownie spaja społeczeństwo, ale jednak korzystanie z paliw kopalnych, w celu uzyskania energii, spowodowało wiele negatywnych skutków w postaci poważnego zanieczyszczenia środowiska, wyczerpywania się zasobów światowych czy też politycznego wykorzystywania dużych złóż surowców.

Transformacja, która zmieni cały ekosystem energetyczny, musi opierać się zatem na surowcach powszechnie występujących, łatwo dostępnych i takich, których użytkowanie będzie neutralne dla środowiska. Wszystkie te kryteria spełnia zielony wodór, który jest najczęściej występującym pierwiastkiem we Wszechświecie i posiada ogromny potencjał do wykorzystania czystej energii. Co więcej, istnieje już odpowiednia gotowość technologiczna do zastosowania rozwiązań opartych na wodorze na szeroką, bo globalną skalę.

  • Bezpieczeństwo energetyczne
  • Środowisko
  • Gospodarka.
  • Konkurencyjność
  • Innowacje

Kto skorzysta na zielonym wodorze?

Przede wszystkim środowisko i społeczeństwo w nim mieszkające. Zielony wodór to szansa na całkowicie bezemisyjną gospodarkę – od produkcji energii, poprzez transport i nagazowanie aż po ostateczne wykorzystanie energii. 

Spółki miejskie – bezemisyjny transport, gospodarka komunalna, spalanie odpadów, oczyszczalnie ścieków, ciepłownictwo, biogazownie, energetyka rozproszona – to tylko część wyzwań społecznych w których wodór może odegrać duże znaczenie – od produkcji przez magazynowanie i wykorzystanie.

Sektor MŚP – niezależność energetyczna, poszerzenie możliwości OZE, redukcja kosztów energii elektrycznej, cieplnej, wykorzystanie wodoru w procesach technologicznych to obszary w których technologie wodorowe znajdują swoje zastosowanie.

Przemysł energochłonny – wodór to wyższa sprawność spalania i niższa emisja. Niezbędny element do optymalizacji zarządzania energią w procesach technologicznych, elektrycznych czy ciepłowniczych.

Rolnictwo – optymalizacja wykorzystania zasobów przestrzeni, biomasy i niezależność energetyczna. Procesy kompostowania, biogazownie mogą zasilić nie tylko stacjonarne odbiorniki ale także stanowić źródło paliwa dla maszyn rolniczych.

Branża OZE – instalacje off-grid, wykorzystanie nieużytków rolnych i regionów słabo zurbanizowanych, dywersyfikacja produktów, elastyczna produkcja energii, magazynowanie energii, bilansowanie sieci to tylko niektóre możliwości jakie niosą za sobą technologie wodorowe.

Spółki technologiczne – nowe produkty, nowe procesy technologiczne, dostosowanie istniejącej infrastruktury, całkowicie nowy łańcuch wartości – od produkcji przez magazynowanie i wykorzystanie wodoru. Wdrażanie nowej gałęzi gospodarki to idealny moment na nowe produkty.

Innowatorzy – nowe technologie, nowe produkty, nowe potrzeby, nowe modele biznesowe – wodór przynosi cały wachlarz możliwości .