Przejdź do treści

Poznaj wodór – wystawa wodorowa

Czym jest wodorowy roadshow?

To stworzony przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego cykl imprez, które odbyły się w maju 2023 roku w całym Województwie Wielkopolskim.

Do każdego z tych miast zawitało nasze wodorowe miasteczko, które ulokowane zostanie w samym centrum miasta. W jego gotowych, interaktywnych strefach, mieszkańcy miasta, którzy zdecydują się nas odwiedzić, dowiedzą się czym jest gospodarka wodorowa, jak wodór może odmienić nasz transport, przemysł, magazynowanie i korzystanie z energii przez nas wszystkich.

Dowiedzą się dlaczego zielone, zero-emisyjne źródła energii są takie ważne. Zobaczą i poznają sprzęt, który korzysta z wodoru jako paliwa. Dodatkowo będą mogli wziąć udział w mnóstwie interaktywnych zabaw, konkursów, atrakcji dla najmłodszych ( w tym strefa niesamowitych eksperymentów!) Będą czekać na nich stoiska partnerskie, ciekawe prelekcje, spotkania z ludźmi, którzy działają i stawiają na rozwiązania wodorowe.

Czym jest H2Wielkopolska Showroom?

To stworzony przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego mobilny punkt edukacyjny, które zostanie uruchomiony na przełomie maja i czerwca 2023 roku w Województwie Wielkopolskim.

Mobilny punkt edukacyjny H2 Wielkopolska Showroom to działanie którego zadaniem było upowszechnienie wiedzy na temat technologii nisko i zeroemisyjnych ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wykorzystania wodoru. Celem działania było poszerzenie wiedzy z zakresu tematyki rozwoju technologii nisko i zeroemisyjnych, w tym wodoru, sposobów radzenia sobie z niekorzystnymi zmianami klimatu, prowadzenia polityki klimatycznej na poziomie krajowym i europejskim.

Dzięki przeprowadzonym eksperymentom uczestnicy H2 Wielkopolska Showroom mogli poznać podstawy zasad procesów zachodzących w obszarze technologii wodorowych, a przygotowane materiały edukacyjne i prezentacje eksponatów pozwoliły na przekazanie wiedzy w obszarze tej perspektywicznej gałęzi gospodarki.