Przejdź do treści

Programy wsparcia

Staramy się na bieżąco aktualizować dostępne programy wsparcia, które można powiązać z technologiami wodorowymi. Jeśli brakuje tu jakiejś formy wsparcia, daj nam znać i uzupełnimy zestawienie.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Energia Plus

 • Beneficjent: Przedsiębiorca
 • Forma wsparcia: Pożyczki preferencyjne (WIBOR 3M+50pb min. 1,5%)
 • Umorzenia: Do 10 % pożyczki (max 1 mln zł)
 • Obszary wsparcia: Optymalizacja zużycia zasobów, Ograniczenie emisji (MCP), Efektywność Energetyczna, Nowe jednostki wytwórcze, Modernizacja sieci
 • Strona programu: https://www.gov.pl/web/nfosigw/energia-plus

Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu

Kogeneracja dla Ciepłownictwa

Kogeneracja Powiatowa

 • Beneficjent: Przedsiębiorca wytwarzający energię ze źródła o mocy min. 50 MWForma wsparcia: Pożyczki preferencyjne (WIBOR 3M+50pb min. 1,5%) Dotacja: Do 50 % pożyczki kosztów kwalifikowanych
 • Obszary wsparcia (Gaz, OZE, Wodór, Ciepło odpadowe)
 • Strona programu: https://www.gov.pl/web/nfosigw/kogeneracja-powiatowa

Wsparcie dla przemysłu Energochłonnego

 • Beneficjent: Przedsiębiorca posiadający tytuł prawny do instalacji energochłonnej, zużycie energii min. 250 GWh /rok
 • Forma wsparcia: Pożyczki preferencyjne (WIBOR 3M+50pb min. 1,5%)
 • Umorzenie pożyczki: Do 40 % pożyczki kosztów kwalifikowanych
 • Obszary wsparcia (Dekarbonizacja, Efektywność Energetyczna, Optymalizacja zużycia zasobów, nowe jednostki wytwórcze OZE)
 • Strona programu: https://www.gov.pl/web/nfosigw/wsparcie-dla-przemyslu-energochlonnego

Wsparcie dla przemysłu Energochłonnego

 • Beneficjent: Przedsiębiorca posiadający tytuł prawny do instalacji
 • energochłonnej, zużycie energii min. 250 GWh /rok
 • Forma wsparcia: Pożyczki preferencyjne (WIBOR 3M min. 1,5%) Umorzenie pożyczki: Do 40 % pożyczki kosztów kwalifikowanych
 • Obszary wsparcia (Dekarbonizacja, Efektywność Energetyczna, Optymalizacja zużycia zasobów, nowe jednostki wytwórcze OZE)
 • Strona programu: https://www.gov.pl/web/nfosigw/wsparcie-dla-przemyslu-energochlonnego

Wsparcie infrastruktury ładowania i tankowania wodoru

Innowacje dla Środowiska

 • Beneficjent: Przedsiębiorcy
 • Forma wsparcia:
  • Pożyczki preferencyjne WIBOR 3M,min. 1,0%
  • Premia innowacyjna po zrealizowaniu przedsięwzięcia (do 20% kwoty pożyczki,
   max 10 mln zł)
 • Umorzenie kapitału kredytu do 25 % kwoty kapitału pomniejszonej o wypłaconą premię innowacyjną z przeznaczeniem na kolejne wdrożenie
 • Obszary wsparcia: Wdrożenie/ komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań w
  ochronie środowiska, zgodnych z zasadą DNSH
 • Strona programu: https://www.gov.pl/web/nfosigw/nabor-wnioskow-2023-innowacje-dla-srodowiska

Wodoryzacja Gospodarki cz. 1

 • Beneficjent: Przedsiębiorcy
 • Forma wsparcia: Dotacja
 • Obszary wsparcia:
  • Budowa mocy wytwórczych niskoemisyjnego/ odnawialnego wodoru
  • Budowa infrastruktury wodorowej
  • Przemysłowe wykorzystanie odnawialnego lub niskoemisyjnego wodoru mające na celu zmniejszenie emisyjności procesu
 • Strona programu: https://www.gov.pl/web/nfosigw/wodoryzacja-gospodarki

Wodoryzacja Gospodarki cz. 2

 • Beneficjent: Podmioty, które w konkursie krajowym zostały zgłoszone do prac IPCEI Hydrogen i otrzymały pozytywną decyzję KE.
 • Forma wsparcia: Dotacja
 • Obszary wsparcia:
  • Budowa mocy wytwórczych niskoemisyjnego/ odnawialnego wodoru
  • Budowa infrastruktury wodorowej
  • Przemysłowe wykorzystanie odnawialnego lub niskoemisyjnego wodoru mające na celu zmniejszenie emisyjności procesu
 • Strona programu: https://www.gov.pl/web/nfosigw/wodoryzacja-gospodarki

Wodoryzacja Gospodarki cz. 3

 • Beneficjent: Przedsiębiorcy, Jednostki naukowe
 • Forma wsparcia: Dotacja
 • Obszary wsparcia:
  • Projekty B+R dotyczące nowych lub modernizowanych jednostek zasilanych wodorem zakończonymi minimum demonstratorem w skali 1:1;
  • Projekty inwestycyjne dot. zwiększenia mocy produkcyjnych dla jednostek wodorowych, np. poprzez budowę linii technologicznej lub fabryki.
 • Strona programu: https://www.gov.pl/web/nfosigw/wodoryzacja-gospodarki

Energia dla Wsi

VINCI

Vinci Spółka Akcyjna HiTech Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A. jest  wehikułem inwestycyjnym poszukującym innowacyjnych pomysłów z sektora zaawansowanych technologii. 

ASI wspiera firmy na etapie komercjalizacji produktu lub usługi i finansowania wzrostu. Angażuje się w projekty inwestycyjne znajdujące się między fazą wczesnego rozwoju, a dojrzałego przedsiębiorstwa. 

Strona projektu: https://vincizasi.pl/

Kredyt inwestycyjny

Kredyt Technologiczny

Kredyt Ekologiczny

 • Beneficjent: Przedsiębiorca
 • Forma wsparcia:Dotacja przeznaczona na spłatę kredytu ekologicznego
 • Obszary wsparcia: Zwiększenie efektywności energetycznej
 • Strona programu: https://granty.pl/506469/

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 • Beneficjent: Przedsiębiorca
 • Forma wsparcia: Dotacja przeznaczona na spłatę kredytu ekologicznego
 • Obszar działania:
  • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych,
  • wdrożenie wyników prac B+R,
  • rozbudowę infrastruktury badawczej,
  • transformację cyfrową lub zieloną przedsiębiorstwa oraz internacjonalizację przedsiębiorstwa i podnoszenie kompetencji kadr.
 • Strona programu: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/sciezka-smart